Политика за лични данни

Синева Травел ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, ул. Черни връх 58, ат. 3, с ЕИК № 204373963, с удостоверение за извършване на туроператорска дейност № РК-01-7769 / 14.09.2017 г., с телефон за връзка +359 888 63 92 92, електронен адрес info@sineva.bg и адрес за контакт гр. Варна, ул. Лейтенант Минков 7.

В качеството си на администратор на лични данни, има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.

Моля, прочете внимателно Политиката за защита на личните данни на Синева Травел ЕООД, преди да ползвате услугите ни.

Предоставянето на лични данни на сайта https://www.sineva.bg или в офисите на Синева Травел ЕООД е напълно доброволно.

Важно е да Ви информираме, че:

Услугите предлагани от Синева Травел ЕООД са предназначени само за пълнолетни лица навършили 18 год. Резервации и други услуги не се предоставят от Синева Травел ЕООД на непълнолетни лица.

Синева Травел ЕООД се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията събрана за Вас е насочена само за вътрешна употреба.

Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена софтуерна среда.

Синева Травел ЕООД не събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти.

Регистрирайки се на сайта ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.

Попълвайки резервация през формите на нашите сайтове или изпращайки ни доброволно e-mail, Вие изрично се съгласявате Синева Травел ЕООД като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Защо събираме данните Ви?

Използвайки уеб сайтовете ни, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни, с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице.

Всички други лични данни като имена, телефон, e-mail, адреси и т.н., се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас.

Личните данни се събират в минимален обем преследвайки интереса ни да осъществим продажбата на качествена и конкурентна туристическа услуга. В някои случаи използваме бисквитки (cookies). Бисквитките, които използваме не съдържат лични данни.

В някои случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може и да не е нужно, ако е налично друго правно основание (договор, подзаконов акт, наредба или други законови задължения).

Какви лични данни обработваме и от кого:

Посетители на сайтовете, собственост на Синева Травел ЕООД:

Посетител е всяко лице, заредило сайтовете на Синева Травел ЕООД в уеб браузъра си.

Категории лични данни, събирани от Синева Травел ЕООД:

Статистически: IP адрес, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра/операционната система.

Персонални: Лични данни, събирани след изрично съгласие на потребителя, като име, фамилия, имейл, адрес, които администраторът използва за връзка с потребителя, както и за персонализиране на предоставената оферта след запитване.

Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайтовете, собственост на Синева Травел ЕООД. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга.

Срок на съхранение: „Бисквитки“ на всичките ни сайтове са с максимална валидност от 1 година. Личните данни, предоставени след съгласие на потребителя се пазят 10 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.

Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и Условия за ползване на сайта. Информирано съгласие.

Имейл абонати / Newsletter:

Тип на личните данни, обект на обработка – e-mail.

Цел на обработката – създава се бюлетин, съдържащ списък от абонати доброволно и информирано предоставили електронната си поща, с цел получаване на специални оферти, намаления и ексклузивни акции и игри от страна на Синева Травел ЕООД.

Срок на съхранение на пощенския адрес: до 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на потребителя или от страна на Синева Травел ЕООД.

Правно основание за обработването: Съгласие за включване в списък с получатели (абониране за e-mail бюлетин).

Потребители:

Клиенти, които са се регистрирали в сайта https://www.sineva.bg

Категории данни, които се обработват: Имена, ЕГН, e-mail, телефон.

Цели на обработването: улесняване на пускането на заявки и осъществяване на резервации от страна на потребителя. Автоматично попълване на формите за запитвания, както и допълнителна функционалност по абонамент за определени обекти и оферти от списък с избрани такива.

Срок на съхранение: до 10 години.

Правно основание за обработване: Информирано съгласие, легитимен интерес.

Потребители, попълващи заявка или запитване за резервация (не е нужна регистрация в сайта https://www.sineva.bg)

Категории данни, които се обработват: Имена, ЕГН, e-mail, телефон.

Цели на обработването: Изготвяне на максимално конкретна и подходяща оферта за конкретната заявка, подадена от клиента, с цел последваща продажба на туристическа услуга. Маркетингови цели.

Срок на съхранение: 10 години.

Правно основание за обработването: Информирано съгласие. Легитимен интерес.

Клиенти на Синева Травел ЕООД, на които се предоставя услуга по Закона за Туризма

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, e-mail, телефон, адрес, номера на лични карти и паспорти, ЕГН, пълни данни и декларации на децата пътуващи с Вас.

Цели на обработването: Сключване на договор за Договор за туристически пакети и свързани туристически услуги, както и хотелско настаняване. Включване в програма за лоялни клиенти.

Срок за съхранение:10 години.

Правно основание за обработването: Изпълнение на договор; Закона за Туризма, Закона за счетоводството, Съгласие с Общите условия за пътуване и др. законови наредби. Информирано съгласие. Легитимен интерес.

Хотелиери, туристически агенции и други контрагенти на Синева Травел ЕООД

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, ЕГН, ЕИК, адрес, телефон, e-mail и др.

Цели на обработването: Създаване и поддържане на търговски взаимоотношения между Синева Травел ЕООД и контрагентите, сключване на договори, бизнес комуникация.

Срок за съхранение: 10 години след прекратяване на правоотношението.

Правно основание за обработването: Изпълнение на договор.

Кой друг може да получи данните Ви?

Синева Травел ЕООД при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:

* Има изрично съгласие от Ваша страна;

* Има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;

* Информацията се предоставя на трети лица при нужда за изпълнението на услуга при сключен договор между клиента и Синева Травел ЕООД – хотелиери и ресторантьори, лица, предоставящи услуги в сертифицирани туристически обекти, туроператори или туристически агенти, лицензирани застрахователи, лицензирани превозвачи, екскурзоводи и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

Какви са Вашите права?

При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани.

За целта изпратете имейл на нашия Отговорник за защита на личните данни на: info@sineva.bg

Ако използвате бюлетин, по всяко време можете да се откажете от него, като използвате опциите за отказ предоставени в края на всеки бюлетин.

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по-сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.

Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни.

Синева Травел ЕООД не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които нашите сайтове имат външни препратки.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините, описани в този документ, сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашите сайтове и предоставяне на качествена услуга на клиента от Синева Травел ЕООД. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни, предоставяни от сайтовете ни и отказ от използване услугите на Синева Травел ЕООД.

Настоящата Политика е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки и Условията за ползване на сайта https://www.sineva.bg.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Съгласявайки се с нашата Политика, Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.